LIFE COACHING

Life Coaching
//www.holihouse.pl/wp-content/uploads/2019/07/sex-coaching.jpg

SEX COACHING

Kobiecość, seksualność, ciało

SEX COACHING - terapia dla kobiet, które chcą odkryć swoja seksualność lub do niej powrócić. Zawiera pracę z ciałem, elementy coachingowe lub terapeutyczne wywodzące się z CBT oraz elementy pracy z energią seksualną i nieświadomością. Dla grup cykliczne spotkania warsztatowe w formie rozwojowej grupy otwartej, której tematy krążą wokół Kobiecości - Seksualności - Ciała - Cienia - Mocy.

Czas trwania wizyty: 50 minut

Medytacja

coaching dla mam

wsparcie i rozwój

COACHING DLA MAM - sesja wsparcia i rozwoju dla mamy. Dedykowane mamom potrzebującym wsparcia w transformacji osobistej, rozwoju umiejętności wychowawczych, świadomym rodzicielstwie.

Czas trwania wizyty: 60 minut

//www.holihouse.pl/wp-content/uploads/2019/07/coaching-dla-mam.jpg
Powrót